Retributie of belasting? | Stremersch Accountancy
btw bij gratis goederen
Moet een onderneming btw aanrekenen aan zichzelf bij het gratis weggeven van goederen
27 september 2017
Alles over de Vlaamse hinderpremie
Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken
1 november 2017

Het verschil tussen een retributie en belasting

Het verschil tussen retributie en belastingen

Het verschil tussen een retributie en een belasting

Een retributie en een belasting zijn beide bedragen die we aan de staat moeten betalen. Een belasting is een algemene bijdrage die we moeten betalen, terwijl een retributie een bedrag is dat we betalen voor een specifieke dienstprestatie. Het is wel verstandig het verschil te kennen tussen beide.

Het verschil met een belasting

Een ‘retributie’ is een vergoeding die je moet betalen omdat je (vrijwillig) beroep doet op een overheidsdienst. Deze vergoeding wordt door de overheid opgelegd voor het individuele voordeel dat je als burger uit een overheidsdienst haalt.

Retributie wordt vaak vergeleken met belastingen omdat het ook aan de overheid betaald moet worden. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen.

Een retributie:

  • Moet de burger betalen voor een duidelijke, individuele prestatie van de overheid. Een belasting daarentegen dekken de algemene kosten van de overheid (je krijgt hier niets specifiek voor in de plaats)
  • Moet de burger betalen in ruil voor een (vrijwillige) dienst. Een belasting daarentegen moet je verplicht betalen
  • Moet de burger bijvoorbeeld betalen voor het gebruik van een parkeerplaats op de openbare weg (al dan niet m.b.v. een parkeermeter)

Opgelet: Een gemeente noemt een vergoeding soms een ‘retributie’, zonder dat het effectief om een retributie gaat. Het is een rechter die hierover zal oordelen op basis van de werkelijke kenmerken van de vergoeding.

Het verschil is van belang

Het is belangrijk het verschil te kennen tussen beide aangezien er (gedeeltelijk) andere regels van kracht zijn:

  1. Bij retributies kan de overheid geen boete opleggen als sanctie (bv. Bij het niet betalen van de retributie)
  2. Een hogere overheid zorgt voor de controle van gemeentes die de belastingen en/of retributies opleggen. Die kan de mogelijkheden van de lokale overheid inperken indien die een retributie/belasting wil opleggen die in strijd is met de grondwet of wet*
  3. Bij het niet spontaal betalen van de retributies, worden ze via een burgerlijke invorderingsprocedure ingevorderd. De wanbetaler wordt hiervoor gedagvaard voor de bevoegde burgerlijke rechtbank
  4. Een geschil over een belasting is altijd vatbaar voor hoger beroep, ongeacht het bedrag. Tegen een vonnis in eerste aanleg over een geschil over retributies daarentegen, kan de verliezende partij enkel in hoger beroep gaan als het bedrag van het geschil hoger is dan 1.860 euro. Geschillen over lagere bedrage bedragen zijn ‘niet vatbaar voor hoger beroep’.

* Voor belastingen is deze hogere overheid, de federale overheid.
* Voor retributies is deze hogere overheid normaal gezien de gewestelijke overheid

Een uitzondering: verhaalbelasting

Een speciaal geval zijn de verhaalbelastingen. Verhaalbelastingen zijn belastingen waarbij de kosten die een gemeente heeft gemaakt om een dienst te leveren, worden teruggevorderd van een groep inwoners van de gemeente die onweerlegbaar wordt geacht voordeel te halen uit de prestatie van de gemeente.

Onweerlegbaar wil hier zeggen dat de bewoners niet aan betalen kunnen ontsnappen door aan te tonen dat ze er toch geen voordeel bij hebben. Het klassieke voorbeeld zijn wegenis- en rioleringsbelastingen, waar de gemeente de kosten voor werken aan een straat afwentelt op de bewoners van die straat. Dit lijkt wat op een retributie, maar is wel degelijk een belasting. Het is een vergoeding voor een prestatie waarvan niet één specifieke persoon geniet, maar een groep belastingplichtigen. Bovendien kunnen de bewoners van de straat niet kiezen of zij al dan niet gebruik maken van deze prestatie.

Source:Kluwer Easyweb