Zichzelf btw aanrekenen verplicht? | Stremersch Accountancy
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
21 september 2017
Het verschil tussen retributie en belastingen
Het verschil tussen een retributie en belasting
21 oktober 2017

Moet een onderneming btw aanrekenen aan zichzelf bij het gratis weggeven van goederen

btw bij gratis goederen

Moet een onderneming btw aanrekenen aan zichzelf bij het gratis weggeven van goederen

Normaal gezien moet een btw-plichtige die goederen gratis weggeeft, aan zichzelf btw aanrekenen. Maar voor handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen gelden aparte regels. Deze artikelen mogen door de belastingplichtige onder bepaalde condities vrij van btw uitgedeeld worden.

Onttrekking: btw aanrekenen

Wanneer een belastingplichtige goederen gratis weggeeft, doet hij een onttrekking. Die wordt gelijkgesteld met een belastbare handeling, wat wil zeggen dat de belastingplichtige zichzelf btw moet aanrekenen.

Uitzonderingen op deze regel zijn: handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen. Ook geschenken aan personeel en schenkingen aan goede doelen zijn vrijgesteld. Voor elk van deze uitzonderlingen zijn andere voorwaarden van kracht. Hieronder de uitleg.

Handelsmonsters (of staaltjes)

Handelsmonsters (of staaltjes) dienen voor de onderneming om het publiek warm te maken of kennis te laten maken met een (nieuw) product. Het gaat over goederen die door de onderneming zelf worden gemaakt of verkocht, vaak gepresenteerd in een kleinere verpakking en die al dan niet de vermelding van ‘staal’ of ‘monster’ krijgen.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moeten:

  • De staaltjes worden uitgedeeld om het product te promoten
  • De kosten voor het uitdelen in de inkomstenbelastingen als een aftrekbare beroepskost worden beschouwd
  • Het staaltje mag geen sterke drank zijn

Relatie- of handelsgeschenken

Relatiegeschenken of handelsgeschenken zijn verschillend van handelsmonsters aangezien deze goederen niet door de onderneming zelf gemaakt worden. Het zijn goederen die dienen als geschenk voor goede zakenrelaties.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, mag:

  • De waarde van het geschenk de 50 euro niet overschrijden
  • Er maar één geschenk per jaar per relatie worden geschonken (daarbij wordt wel rekening gehouden met natuurlijke personen: een belastingplichtige mag dus wel bijvoorbeeld twee relatiegeschenken geven aan twee zaakvoerders van dezelfde firma (ieder één geschenk)
  • Het relatiegeschenk geen gratis dienst, tabak of geestrijke drank zijn (eenvoudige vouchers komen wel in aanmerking, zelfs als ze omgeruild kunnen worden voor diensten)

 

Reclameartikelen

Ook reclameartikelen zijn een uitzondering op de regel en kunnen dus vrij van btw worden uitgedeeld. Het zijn goedkope gebruiksgoederen, zoals balpennen, sleutelhangers, … die in grotere hoeveelheden worden verspreid en waarop duidelijk en permanent de naam van de onderneming staat.

Geschenken aan personeel

Uw personeel een cadeautje geven met Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas behoort ook tot een uitzondering op de regel.

Voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn:

  • Alle personeelsleden of alle kinderen (eventueel met leeftijdsvoorwaarde) van personeelsleden moeten een geschenk krijgen;
  • De waarde van het geschenk mag de 50 euro (excl.btw) niet overschrijden (let op: dit verschilt van de inkomstenbelastingen, waar het cadeau slechts een maximale waarde van 35 EUR mag hebben);
  • Er wordt maar één geschenk per persoon per jaar gegeven.

Schenken aan goede doelen

De laatste uitzondering op de regel zijn ondernemingen die goederen weggeven aan slachtoffers van rampen, of voedseloverschotten aan erkende voedselbanken.

 

Source: Kluwer Easyweb