Financieel advies op maat van uw onderneming

Terwijl u zich focust op uw onderneming, buigt Stremersch zich over uw cijfers.
U steunt zowel op onze accountancy-kennis, als op ons financieel advies.

We stemmen ons precies op uw business af en rapporteren glashelder en met regelmaat van de klok.
Zo hebt u altijd de nodige gegevens in handen om op voort te bouwen én te groeien.

Stremersch volgt u tijdens al uw stappen.

Pre-opstart

Uw ondernemersidee gieten we in een overzichtelijk financieel plan, dat uw kosten en omzet in kaart brengt. Zo start u met een gerust gemoed.

Onze haalbaarheidsstudie – gesubsidieerd via de kmo-portefeuille – bekijkt de financiële slagkracht van uw project.

Via een investeringsanalyse tonen we hoe rendabel uw inbreng is: brengt het u meer op dan het u kost?

Onze uitgekiende concurrentieanalyse leert u hoe u zich straks het best onderscheidt van andere spelers op dezelfde markt.

Opstart

Via de aanmelding bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) trappen we uw zaak echt op gang. Hierna ontvangt u ook uw ondernemingsnummer.

Voor vennootschappen regelen wij ook de publicatie van de oprichtingsakte.

Ontwikkeling

We bepalen de organisatie van uw boekhouding. Zo verloopt ze straks zo gestroomlijnd mogelijk.

Via de ontwikkeling van een boordtabel leggen we de te meten zaken vast: financiële en niet-financiële maatstaven die aantonen hoe uw zaak presteert.

U laat de opvolging van debiteuren zorgeloos aan ons over.

Met de berekening van de financieringsbehoefte of via een kostprijscalculatie werken wij mee aan een slagkrachtige onderneming.

Groei

Klaar om een volgende stap te zetten? Wij bereiden hem voor met een what if-analyse die de gevolgen van de verandering bekijkt, en een krachtveldanalyse die aantoont wat in uw voor- en nadeel speelt.

We berekenen ook de eventuele financieringsnood.

Uitdagingen

We stippelen herfinancieringstrajecten uit, adviseren bij een heroriëntatietraject en stellen een doorstartplan op.

We stoelen alle veranderingen met een analyse van uw business model en herschrijven uw business plan indien nodig.

Via onze WCO-begeleiding adviseren en onderhandelen we voor u – op zoek naar de beste oplossing.

Ook voor de samenstelling van een raad van advies rekent u op ons.

Stopzetting

Zowel bij een overdracht als bij een vereffening steunt u op onze voorbereiding en begeleiding.