Gericht bedrijfsadvies | Stremersch Accountancy

Gericht bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies op maat voor uw onderneming

Als startende of geroutineerde bedrijfsleider hebt u nood aan een klankbord. Iemand om uw plannen bij af te toetsen en uw vragen op af te vuren. Zodat u van start tot stopzetting de juiste stappen zet.

Advies bij oprichting

Wie een nieuw vennootschap opricht gaat daarbij beter niet over een nacht ijs. Er zijn immers heel wat praktische en financiële zaken die uw aandacht verdienen. Wij leiden u graag door het ingewikkelde kluwen aan vennootschapsvormen en statuten, en brengen de opmaak van het financieel plan en de activering van het btw-nummer tot een goed einde.Boekhoudkundig advies & financiële analyse

De boekhoudkundige taken uitvoeren is één ding, ze correct interpreteren een ander. Daarom maken wij graag werk van een transparante rapportering, bespreken we uw jaarrekening grondig en voeren we de nodige analyses uit. Nog een stapje verder gaan we met een financiële analyse die uw kredietwaardigheid, rendabiliteit en risico’s schetst.Bijstand bij vennootschappelijke verplichtingen

Als vennootschap moet u aan een aantal vennootschapsrechtelijke verplichtingen voldoen. Het neerleggen van de jaarrekening is daar één van. Die taak nemen wij, samen met de voorbereiding van verslagen en publicaties in het Belgisch Staatsblad, graag op ons.VZW

Sinds de wijziging van de wetgeving inzake de VZW’s, is elke VZW er toe gebonden een aangepaste boekhouding te voeren. Tevens inzake de juiste toepassing van de fiscale wetgeving ontstaan vele vragen. Op beide terreinen biedt Stremersch de nodige ondersteuning.