Financieel advies | Stremersch Accountancy

Financieel advies

Altijd een eerlijk financieel advies

Natuurlijk onderneemt u graag op de fiscaal meest gunstige manier. Dat bereiken we via een gedetailleerde visie op uw totale kostenplaatje en een doorgedreven kennis van de fiscale wetgeving.

Advies bij nieuwe business-ideeën

Wij onderwerpen uw business model aan een strenge blik: hoe werkt het? Wat is uw inkomstenmodel? Waar kunt u toegevoegde waarde creëren? De uitkomst gieten we meteen in een glashelder financieel plan, dat uw kosten en omzet in kaart brengt. En om helemaal gerust te zijn, voeren we een haalbaarheidsstudie– gesubsidieerd via de kmo-portefeuille – en een concurrentieanalyse uit.Persoonlijke financiële planning

Net als het vermogen van uw onderneming, verdient ook uw persoonlijke vermogen de nodige aandacht. Als erkend financieel planner inventariseren we alle componenten en beoordelen we de risico’s en de opportuniteiten. We kijken niet alleen naar uw huidige situatie, maar blikken ook vooruit naar vastgelegde ijkpunten – zoals uw pensioenleeftijd bijvoorbeeld. Zo bent u tijdens al uw levensfase financieel gerust.Begeleiding bij groei en verandering

Natuurlijk evolueert uw onderneming. Wij proberen die veranderingen steeds een stapje voor te zijn: via gerichte analyses schatten we wijzigingen zo precies mogelijk in, zodat u er meteen op kunt inspelen. Denk daarbij aan een what if-analyse die de gevolgen van een omzetgroei of –daling in kaart brengt, een investeringsanalyse die het rendement van uw inbreng bekijkt, en een break-evenanalyse die vastlegt wanneer u winst noch verlies maakt.