Hinderpremie bij openbare werken | Stremersch Accountancy
Het verschil tussen retributie en belastingen
Het verschil tussen een retributie en belasting
21 oktober 2017
erfrecht biedt meer mogelijkheden
Belgische erfrecht biedt meer mogelijkheden
12 december 2017

Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

Alles over de Vlaamse hinderpremie

Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

Detailhandelaars krijgen soms te maken met hinder door werken. Sinds 1 juli 2017 kan u de ‘nieuwe’ hinderpremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Voortaan is er ook meer tijd voorzien voor het indienen van je aanvraag.

Komt mijn onderneming in aanmerking voor een hinderpremie?

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geld voor:

 • Werken die na 1 juli 2017 zijn gestart.
 • Kleine ondernemingen in het Vlaams Gewest (max. 9 werknemers, uitzendkrachten niet meegerekend) en die rechtstreeks met klanten in contact staan.
 • Voorbeelden: Apothekers, bakkers, slagers, etc.
 • Ondernemingen met vaste openingstijden.
 • Ondernemingen die ernstige hinder ondervinden.

Uitgaande van de gegevens uit het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) en de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO), selecteert Vlaio ondernemingen die aan de toekenningsvoorwaarden voor de hinderpremie voldoen. NB: GIPOD brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen en zorgt voor meer afstemming tussen nuts- en wegenwerken

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro en wordt ten hoogste één keer per jaar per termijn van hinder toegeschreven.

Eens de openbare werken concreet zijn gepland, krijgen de ondernemingen die recht hebben op de premie, 6 weken à 5 maanden vóór de geplande startdatum van de werken een schriftelijke aankondiging met een dossiernummer.

Aanvraagtermijn aangepast

Ondernemingen die recht hebben op een hinderpremie kunnen deze elektronisch aanvragen bij Vlaio via deze website:  http://www.vlaio.be/themas/hinderpremie

De aanvraagtermijn waarbinnen deze ondernemingen voorbereidingen dienen te treffen om zich te registreren en tijdig de aanvraag in te dienen is verlengd van 30 kalenderdagen naar uiterlijk 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van Vlaio en vóór de geplande einddatum van de openbare werken.

Sluitingspremie

Een bijkomende of afzonderlijke sluitingspremie wordt aan kleine ondernemingen toegekend die vanwege van de hinderlijke werken de deuren van hun zaak minsten 21 opeenvolgende dagen moeten sluiten. Deze sluitingspremie wordt betaald vanaf de 8ste kalenderdag van de sluiting en bedraagt 80 euro/sluitingsdag.

Ook ondernemers die niet vooraf door Vlaio zijn aangeschreven en geen hinderpremie ontvangen, kunnen in specifieke gevallen op een sluitingspremie recht hebben als ze door de openbare werken tijdelijk moeten sluiten.

Opgelet: Er worden strenge controles uitgevoerd door Vlaio. Indien uit deze controles blijkt dat er onterecht of een te hoog bedrag werd uitbetaald, kan het agentschap de premie volledig of deels terugeisen.

Vrijgesteld van belastingen of niet?

Voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018)

 • Zijn de verkregen premies belastbaar. De premies die in de periode tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017 worden toegekend, vormen een beroepsinkomen.
 • Voor handelaars-vennootschappen wordt de premie in de vennootschapsbelasting aan het nominale tarief van 33,99% onderworpen.
 • Als de handelaar een natuurlijk persoon is, wordt de premie aan het progressief tarief belast.
 • Voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019)
  • Zullen de hinderpremie en de sluitingspremie vrijgesteld zijn van belastingen. De federale regering wil dergelijke gewestelijke compensatievergoedingen vrijstellen van belastingen voor zelfstandigen en vennootschappen en heeft daartoe een wetsontwerp ingediend.
  • De premies die vanaf 1 januari 2018 worden toegekend, zullen in principe niet belastbaar zijn.

Source:Kluwer Easyweb