Tax shelter startups nu ook voor groeibedrijven | Stremersch Accountancy
Hervorming vennootschapsrecht: het verdwijnen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
Het verdwijnen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen.
5 februari 2018
Geregistreerde Kassasysteem | Stremersch Accountancy
Geregistreerd kassasysteem: circulaire moet onduidelijkheden oplossen
17 februari 2018

Tax shelter startups nu ook voor groeibedrijven

Tax shelter startups nu ook voor groeibedrijven

Tax shelter startups nu ook voor groeibedrijven

 

Al wie geld investeert in startups, krijgt al sinds 2015 een belastingvoordeel. Op deze manier wil de regering investeringen aanmoedigen en spaargeld waar niet echt iets mee wordt gedaan, terug in de economie steken. Goed nieuws voor de investeerders van groeibedrijven want vanaf 2018 zou de maatregel ook voor hen van toepassing zijn.

Crowdfunding voor startende ondernemingen

De regering voerder sinds 2015 de ‘tax shelter’ voor investeringen in starters in. Dit fiscaal voordeel is bedoeld voor investeerders van een startende onderneming in het risicodragend kapitaal. Let wel, de investering moet aan twee aanzienlijke voorwaarden beantwoorden:

  1. De startende onderneming waarin geïnvesteerd wordt, is jonger dan 4 jaar
  2. De investeerder investeert in het risicokapitaal, waarvoor hij in ruil aandelen krijgt

De investeerder zal als aandeelhouder mogelijks ook dividenden krijgen als de onderneming succesvol wordt en dividenden gaat uitkeren. Leningen aan (startende) ondernemingen hebben dan weer andere voordelen waarvoor zij in aanmerking komen.

Nu ook van toepassing op groeibedrijven

Door de uitbreiding is de tax shelter maatregel nu ook van toepassing op groeibedrijven. Vereist is wel dat het gaat om een (i) kleine (ii) Belgische vennootschap of een EER-vennootschap met een vaste inrichting in België (iii) die niet is ontstaan door een fusie of splitsing en (iv) die minstens tien mensen tewerkstelt.

Om groeibedrijf te zijn, moet de onderneming de afgelopen twee aanslagjaren substantieel gegroeid zijn. Er zijn twee alternatieve normen:

  1. de jaaromzet moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn;
  2. het aantal werknemers (in 'voltijdse equivalenten') die de vennootschap via een arbeidscontract te werk stelt, moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn.

Ondernemingen kunnen 'groeibedrijf' zijn van het vijfde tot tiende jaar na hun oprichting. Deze periode sluit onmiddellijk aan op de fase (eerste vier jaar) na hun oprichting waarin ze starter zijn. Op deze manier is fiscaal gunstig investeren in een onderneming mogelijk tijdens de eerste tien jaar.

Enkele beperkingen aan de investering

Opgelet, de regel is van toepassing op investeringen tot maximaal 100.000 euro. U mag uiteraard meer geld investeren, maar het gedeelte boven het maximale bedrag geeft geen recht meer op de vermindering. De drempel van 100.000 euro geldt voor al uw investeringen in starters én groeiers samen. U kan dus geen 100.000 euro investeren in een startend bedrijf én nog eens 100.000 euro in een groeibedrijf. Het is dus wel toegestaan 50.000 euro te investeren in een startende onderneming en 50.000 euro in een groeibedrijf.

Met deze investering verwerft u een participatie van maximaal 30 % in het kapitaal van de vennootschap.  Het moet gaan om nieuwe aandelen op naam, die een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en die zijn verkregen in het kader van een inbreng in geld. Let wel, het regime is niet van toepassing op bedrijfsleiders die in hun eigen onderneming wensen te investeren. De startende of groeiende onderneming mag maximaal 250.000 euro kapitaal verzamelen binnen de tax shelter en mag het ingebrachte geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen te verstrekken. Het maximumbedrag (250.000 euro) dat een groeibedrijf mag verzamelen moet je over de hele periode van zes jaar rekenen (van 5de tot 10e jaar). Wel kan een onderneming eerst 250.000 euro verzamelen als starter en nadien 250.000 euro als groeier. Het niet benutte saldo van het starters-regime kan worden overgedragen naar de periode als groeibedrijf. Daardoor wordt het absolute maximum dat de vennootschap kan ophalen 500.000 euro.

Federale belastingvermindering voor investeringen

U heeft recht op een federale belastingvermindering van:

  • 30 % als u investeert in een startende kleine onderneming;
  • 45 % als u investeert in een startende micro-onderneming;
  • 25 % als u investeert in een groeibedrijf (uniform tarief voor kleine en micro-ondernemingen).

De belastingvermindering zou gelden voor investeringen in groeibedrijven vanaf 1 januari 2018 (n.v.d.r. de nieuwe regels moeten wel nog verschijnen in het Staatsblad).
U moet de verworven aandelen minstens vier jaar in uw bezit houden om de belastingvermindering definitief te verkrijgen. U mag de aandelen eerder vervreemden, maar dan zal u de belastingvermindering gedeeltelijk moeten teruggeven. Via een federale belastingvermeerdering wordt u belast op 1/48 van de reeds verkregen belastingvermindering per volle maand die nog rest tot het aflopen van de periode van 48 maanden.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Op 2 april 2018 investeert u 16.000 euro in een groeibedrijf en krijgt daarvoor een belastingvermindering van 25 % = 4.000 euro. U moet de aandelen die u hiervoor in ontvangst neemt vier jaar (=48 maanden) behouden.. (nl. tot 2 april 2022). Nadien neemt u de beslissing om uw aandelen te verkopen in de loop van januari 2021. Op dat moment zijn er al 33 maanden verlopen, en duurt de voorgeschreven houdperiode nog 15 maanden (van januari 2021 tot april 2022). Dit betekent dat er 15/48 van de belastingvermindering wordt teruggenomen via een federale belastingvermeerdering: 15/48 van 4.000 = 1.250 euro.

Source: Kluwer Easyweb