Taalwetgeving en het opmaken van facturen | Stremersch Accountancy
Douane 2018, wat zit er in de pijplijn?
Douane 2018, wat zit er in de pijplijn?
27 februari 2018
De nieuwe regels voor fiscale bemiddeling
Fiscale bemiddeling krijgt schorsende werking
7 maart 2018

Taalwetgeving en het opmaken van facturen

Taalwetgeving en het opmaken van facturen

Taalwetgeving en het opmaken van facturen

 

Er zijn heel wat zaken waar u aan moet denken bij het opstellen van een factuur. Zo weet u bijvoorbeeld dat er allerlei verplichte vermeldingen zijn die men moet terugvinden op facturen. Maar wat u misschien nog niet wist is dat de taal waarin u factuur is opgesteld ook van belang is. Belangrijk is dat u de taal gebruikt van het gewest waar uw exploitatiezetel gevestigd is.

Gebied van exploitatiezetel bepaalt taal van facturen

In België is het taalgebruik in bestuurszaken formeel bepaald door de wet. Ook het taalgebruik door privéondernemingen is in bepaalde situaties duidelijk door de wet omschreven. Zo weten we dat je als ondernemer niet vrij bent om te kiezen in welke taal u uw facturen opmaakt. Een koninklijk besluit uit 1966 bepaald zelfs dat voor sommige documenten van privéondernemingen de taal van het gebied waar hun exploitatiezetel gevestigd is, gebruikt moet worden.

In de praktijk wil dit zeggen dat ondernemingen die in het Nederlands taalgebied gevestigd zijn hun facturen in het Nederlands moeten opmaken, ondernemingen in het Frans taalgebied stellen hun facturen in het Frans op en ondernemingen die in het Duitse taalgebied gelegen zijn, stellen hun facturen in het Duits op.

Taalwetgeving, verplichte vermeldingen

Volgende zaken zijn verplicht te vermelden in de juiste taal:

  • Identiteit van de verschillende parijen
  • Datum
  • Voorwerp
  • Prijs
  • De vermelding ‘factuur’

Voor de algemene voorwaarden die meestal als bijlage bij de factuur worden gevoegd, zijn er andere regels voorzien. Deze zijn in principe opgesteld in de taal van de klant. Indien geen factuurverplichting, is er een vrije taalkeuze voor wie toch wenst een factuur op te stellen.

Niet in regel met de taalwetgeving? Geen geldig factuur

Wanneer u een factuur opstelt dat in strijd is met de taalvoorschriften, is deze ongeldig. Juridisch wil dit zeggen dat de factuur geen uitwerking heeft. De factuur zal dus vervangen moeten worden door een geldig opgesteld factuur, in lijn met de taalwetgeving.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich hierover gebogen. Met uitspraak:

  • Een factuur gericht aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd in een andere lidstaat van de EU mag bijkomend rechtsgeldig in een officiële taal van de EU opgesteld worden.
  • Voor een puur interne Belgische factuur blijft de wet ongewijzigd. Een factuur bestemd voor een anderstalige landgenoot blijft verplicht in de taal van het gebied waar de onderneming die de factuur opstelt, gevestigd is. U kan wel altijd opteren voor een meertalige factuur of dubbele factuur: één in de taal van de klant en één in het Nederlands bijvoorbeeld.

Source: Kluwer Easyweb