De nieuwe minimumbezoldiging | Stremersch Accountancy
Privacycommissie
Een nieuwe naam en bevoegdheden voor de Privacycommissie
13 maart 2018
Sociale bijdrage verminderingsdrempels
Nieuwe verminderingsdrempels sociale bijdragen zelfstandigen
11 april 2018

Regels minimumbezoldiging bedrijfsleiders

Regels minimumbezoldiging bedrijfsleiders

Genieten van een verlaagde vennootschapsbelasting van 20%?
Zo berekent u uw minimumbezoldiging als bedrijfsleider!

 

Met het Zomerakkoord verlaagde de vorige federale regering de vennootschapsbelasting naar 29%. Al sinds 1 januari 2018 kunt u voor uw kleine vennootschap bovendien genieten van een verlaagd tarief van 20% op de eerste € 100.000 winst. De voorwaarden? Die zetten we graag even op een rij.

 

Vervennootschappelijking tegengaan

De regering wil met het verlaagde tarief enerzijds ademruimte geven aan ondernemers. Anderzijds strijdt ze wel tegen “vervennootschappelijking”. Zo wil ze vermijden dat men om fiscale redenen een vennootschap opricht terwijl een eenmanszaak meer geschikt zou zijn.

 

Een minimumbezoldiging van € 45.000…

Om van het verlaagde tarief van 20% te genieten, moet u als bedrijfsleider een bezoldiging  van minstens € 45.000 euro krijgen. Het gaat niet enkel over loon. Dat bedrag omvat ernaast:

-        Voordelen van alle aard (bv. uw telefoon- en internetabonnement, bedrijfswagen en sociale bijdrage)

-        De geherkwalificeerde huurvergoedingen (U verhuurt bv. uw werkruimte thuis aan uw vennootschap, maar dat huurbedrag overstijgt de maximale berekening.)

 

Bovendien moet de bedrijfsleider een natuurlijk persoon zijn. U geniet dus niet van het verlaagd tarief als u de bezoldiging uitkeert aan uw managementvennootschap.

 

… of de helft van het belastbaar resultaat

Maakt u met uw vennootschap een meer bescheiden winst? Dan moet de vennootschap aan één van de bedrijfsleiders een loon betalen dat minimum gelijkstaat aan de behaalde winst na aftrek van dit loon. Twee voorbeelden:

 

1.      Uw bv betaalt aan uzelf als zaakvoerder een bezoldiging van € 15.000. Na aftrek daarvan bedraagt het belastbaar resultaat van uw bv € 40.000 euro. Het totale belastbare resultaat met de bezoldiging bedraagt dus € 55.000. De minimale vereiste bezoldiging bedraagt 55.000/2 = € 27.500. Uw vennootschap heeft een te laag loon betaald en u hebt geen recht op het verlaagde tarief vennootschapsbelasting.

 

2.      Uw bv behaalt na aftrek van uw zaakvoerdersbezoldiging van € 25.000 een belastbaar resultaat van € 25.000. Het belastbaar resultaat, verhoogd met de bezoldiging, bedraagt dus € 50.000. De minimaal vereiste bezoldiging bedraagt dus 50.000/2 = € 25.000. Uw vennootschap heeft u voldoende betaald, namelijk de helft van de winst. U geniet het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20%.

 

Hebt u verbonden vennootschappen?

Er is een aparte drempel voor verbonden vennootschappen. Minstens de helft van de bedrijfsleiders moeten hier dezelfde personen zijn. Wordt uw bezoldiging betaald vanuit verschillende vennootschappen? Dan moet ze minimum € 75.000 bedragen. 

Source: Kluwer Easyweb