Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op | Stremersch Accountancy
Aangifte personenbelasting telt nu 3 versies
Aangifte personenbelasting telt nu 3 versies
8 juni 2018
Vennootschapsbijdrage
De vennootschapsbijdrage in extenso
29 augustus 2018

Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op

Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op

Een smartphone van de zaak? Splits uw factuur op

 

 

Een smartphone die u gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap? Dat is een voordeel van alle aard. U hoeft er dus niet altijd belasting op te betalen.

Hoe kan dat? Door uw factuur op te splitsen tussen beroepsgebruik en privégebruik.

Het fiscaal forfait

Het fiscaal forfait voor het belastbaar voordeel voor een smartphone die een bedrijfsleider of werknemer ter beschikking krijgt:

  1. Het toestel: 36 euro per jaar.
  2. Internetaansluiting: 60 euro per jaar.
  3. Het telefoonabonnement: 48 euro per jaar.

De forfaits gelden per toestel.
Voor een smartphone met internet- en telefoonabonnement komt dat neer op 144 euro = 36 + 60 + 48.

Waarom nu opsplitsen?

De bedrijfsleider (of werknemer) krijgt een maximale belwaarde die overeenstemt met het (geschat) beroepsgebruik. Dit deel van de factuur betaalt de werkgever. De bedrijfsleider gebruikt meer dan deze belwaarde. Dit surplus is het privégebruik. Dit deel van de factuur betaalt hij zelf. Deze manier van werken wordt ook weleens ‘split bill’ genoemd.

Doordat de bedrijfsleider of werknemer zelf betaalt voor zijn privégebruik is er eigenlijk geen belastbaar voordeel van alle aard meer.

Toch voordeel ondanks zelf een deel te betalen?

Toch heeft u als bedrijfsleider of werknemer een voordeel. U betaalt zelf alleen voor het privégebruik (deel van het abonnement).  Het toestel wordt echter volledig betaald door de vennootschap. Ook al wordt het toestel ook gebruikt om privé te bellen. En het toestel geniet mee van het voordeel van de ‘split bill’.

Ook al betaalt u geen bijdrage voor het toestel zelf, toch wordt het niet als belastbaar voordeel van alle aard gezien.

Enkele belangrijke voorwaarden

Voorwaarde is dat het maximumbedrag is vastgesteld overeenkomstig ernstige normen. De criteria moeten overeenstemmen met het echte beroepsgebruik.

Deze regeling geldt alleen voor smartphones en gsm's. Tablets zijn uitgesloten.

Source: Kluwer Easyweb