Cateringkosten nu volledig aftrekbaar | Stremersch Accountancy
Vennootschapsbijdrage
De vennootschapsbijdrage in extenso
29 augustus 2018
belastingvrij bijklussen
Ga vanaf nu belastingvrij bijklussen
26 september 2018

Cateringkosten nu volledig aftrekbaar

Cateringkosten aftrekbaar

Cateringkosten nu volledig aftrekbaar

 

De eeuwige discussie, zijn cateringkosten nu aftrekbaar of niet? Zijn het kosten van onthaal en gedeeltelijk aftrekbaar of reclamekosten en 100% aftrekbaar? De minister stel zich nu toegeeflijk op, de cateringkosten voor een publicitair evenement zijn sinds kort volledig aftrekbaar.

Onthaalkosten of reclamekosten?

Kosten om mensen op uw onderneming te ontvangen, noemen we fiscaal 'onthaalkosten'. In de vennootschapsbelasting en personenbelasting zijn deze kosten voor 50 % aftrekbaar. Ook in de btw geldt deze aftrekbeperking.

Dit gaat echter nog verder want voor kosten van dranken en spijzen (een deel van de onthaalkosten) is er helemaal geen btw-aftrek mogelijk.

Reclamekosten zijn zowel in de inkomstenbelasting als in de btw wel volledig aftrekbaar.

Wat dan met kosten voor een publicitair evenement?

Bij het organiseren van een evenement doet een onderneming heel wat kosten die de fiscus graag als onthaalkosten ziet (zo bijvoorbeeld de inrichting van zaal, catering, ...).

Maar wat als zo'n evenement een publicitair doel heeft? Bijvoorbeeld als het wordt georganiseerd om een nieuw product te lanceren en in de kijker te zetten.

Moeten die kosten dan niet als een volledig aftrekbare reclamekost worden bekeken?

Een oplossing voor de btw...

Sinds twee jaar gaat de fiscus er voor de btw van uit dat de aftrekbaarheid wordt bepaald door het doel van de kosten (reclame maken via een event) in plaats van de aard (spijs en drank). Zo worden in de btw cateringkosten bij een reclame-event aftrekbaar.

... wordt ook oplossing in personen- en vennootschapsbelasting

De minister geeft nu toe dat dit principe ook in de inkomstenbelasting mag worden toegepast.

Zo zijn de regels in de inkomstenbelasting en btw, nu geharmoniseerd. Wat dit betekent?

De cateringkosten zijn nu volledig aftrekbaar als ze gemaakt worden voor een evenement voor bestaande of potentiële klanten dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen.

De klant moet geen eindconsument zijn, maar kan ook een afnemer zijn die uw product zelf verder verkoopt (dealer, kleinhandelaar of franchisenemer).

Let wel op:

De bevordering van de verkoop aan klanten moet het hoofddoel zijn. Een evenement dat alleen bedoeld is voor leveranciers, is moeilijker als reclame-evenement te kwalificeren. Kosten die u daarvoor maakt, zullen wellicht onthaalkosten zijn en daardoor slechts gedeeltelijk aftrekbaar.

Source: Kluwer Easyweb

Maak een afspraak