Hoe geld lenen van uw vennootschap? | Stremersch Accountancy
Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige
21 september 2017
btw bij gratis goederen
Moet een onderneming btw aanrekenen aan zichzelf bij het gratis weggeven van goederen
27 september 2017
Geld lenen van uw vennootschap

Geld lenen van uw vennootschap? Dit zijn de drie methoden

Er zijn tal van manieren om geld uit uw vennootschap te halen. Zo heb je de meest voor de hand liggende maar ook de twee duurste methoden: Een bezoldiging uitbetalen (aan u als zaakvoerder) of dividenden uitkeren (aan u als aandeelhouder). Er zijn gelukkig goedkopere alternatieven zoals een lening afsluiten bij uw vennootschap. Dit kan op verscheidene manieren. Hieronder schetsen we de voor- en nadelen van de verschillende opties.

Opgelet voor lage of renteloze leningen

Let wel, ongeacht welk type lening u aangaat, zult u steeds een marktconforme lening moeten betalen aan uw vennootschap. Bij een lage rente of een renteloze lening, krijgt u een voordeel van alle aard. U zal hierop belast worden waardoor het u fiscaal uiteindelijk toch weer geld gaat kosten.

De eerste methode: geld opnemen van rekening-courant

De eerste methode om geld te lenen van uw vennootschap, heeft een groot nadeel. De wettelijke rentevoet van 9,27% is ontzettend duur.

De tweede methode: een lening met vaste looptijd

De tweede manier om geld te lenen van uw vennootschap is met een contract een klassieke lening met vaste looptijd af te sluiten bij uw vennootschap. De vennootschap treedt zo op als de kredietverstrekker en u als de kredietnemer.

Door volgende eenvoudige formule kunt u de rente berekenen die u zal moeten betalen bij deze methode:

(P x 24 x n) / (n + 1):

  • P = het maandelijks lastenpercentage. Het percentage varieert naargelang de reden waarvoor de lening werd afgesloten. Werd het krediet verstrekt om een wagen aan te kopen, bedraagt dit maandelijks lastenpercentage 0,06 %, in alle andere gevallen bedraagt dit 0,13 %.
  • n = aantal maanden waarover de lening wordt terugbetaald.

Voordeel: Het lenen kan bij deze methode aan een veel lager tarief dan bij de rekening-courant methode.
Voorbeeld: Wanneer u voor de aankoop van een wagen een lening aangaat van 15.000 euro bij uw vennootschap, waarbij de lening een looptijd van drie jaar heeft, moet u volgende rente betalen:

(0,06 % x 24 x 36) / (37) = 1,40 %. Vergelijk met de 9, 27 % voor de lening via rekening-courant.

Nadeel: Het nadeel is dat u uiteindelijk het bedrag zal moeten terugbetalen aan uw vennootschap. U zal dus over drie jaar (als we het voorbeeld hierboven nemen) privé over het volledige bedrag moeten kunnen beschikken.

Derde methode: een hypothecaire lening

Een hypothecaire lening kan u niet enkel afsluiten bij een financiële instelling. Ook uw eigen vennootschap kan u een hypothecair krediet uitreiken.

Nadeel: Een nadeel is dat u een onroerend goed moet hebben dat zal dienen als onderpand. Dit zal via een notaris moeten gebeuren, wat ook kosten met zich meebrengt. Dit is natuurlijk ook het geval als u kiest voor een hypothecair krediet bij de bank.

U hebt de keuze uit een vaste rentevoet of een variabele rentevoet.

De vaste rentvoet varieert naargelang de lening wel (1,65 %) of niet (1,78 %) wordt gewaarborgd door een levensverzekering.

De variabele rentevoet hangt af van de herzieningstermijn van de rentevoet: wanneer er een herziening is voorzien tijdens de eerste zes jaar, dan is de rentevoet negatief.

In theorie zou uw vennootschap u dus moeten betalen. Zover gaat het natuurlijk niet.

Voordeel: U kan gratis lenen van uw vennootschap. Wanneer de rentevoet pas na 7 jaar of meer kan worden herzien, betaalt u natuurlijk wel rente:

  • zo bedraagt een zevenjarig herzienbare rentevoet het tarief 0,17 %
  • bij een tienjarig termijn 0,717 %

 

Maar ook deze tarieven blijven voordeliger dan bijvoorbeeld het tarief bij rekening-courant.
Let wel: Bij deze werkwijze moet u zeker nagaan of er geen interessante manier is om het onroerend goed aan te kopen:

- aankoop via de vennootschap
- gesplitste aankoop van vruchtgebruik
- blote eigendom
- ,…

Source:Kluwer Easyweb

 

 

Maak een afspraak