Hoe geld lenen van uw vennootschap? | Stremersch Accountancy
Wat houdt de prospectusplicht voor kmo’s in?
16 april 2019
Een lager voordeel van alle aard op uw bedrijfswagen in 2019
27 oktober 2019

Geld lenen van uw vennootschap? Dit zijn de drie methoden

Geld lenen van uw vennootschap? Dit zijn de drie methoden

Wilt u geld uit uw vennootschap gebruiken voor een persoonlijke investering? Dan kunt u via een dividenduitkering of bezoldiging geld uit uw vennootschap halen. Het nadeel? U betaalt veel belasting en beide manieren zijn daarom vrij duur. U kunt ook geld lenen van uw vennootschap op drie manieren.

 

Opgelet bij lage rentevoet of renteloze leningen

Kunt u de rentevoet van uw lening zo laag zetten als u wenst? Nee, u krijgt dan op uw personenbelasting een hoog voordeel van alle aard aangerekend, waardoor het u fiscaal veel kost.

 

Methode 1: geld opnemen van de rekening-courant

U kunt geld opnemen van de rekening-courant. Deze methode is heel eenvoudig: u moet geen enkele verantwoording afleggen, maar ook erg duur. De intrest bedraagt 8,94%. En die intrest moet u natuurlijk met uw netto-inkomen ophoesten.

 

Methode 2: Een lening met vaste looptijd

U kunt met een contract ook een lening met vaste looptijd afsluiten bij uw vennootschap. U vennootschap is kredietverstrekker en u bent persoonlijk kredietnemer. De rente berekent u zo:

 

(P x 24 x n) / (n + 1):

-        P = het maandelijkse lastenpercentage en dat hangt af van de reden voor uw lening. Leent u voor de aankoop van een wagen? P bedraagt 0,05 %. Voor andere gevallen bedraagt het lastenpercentage 0,14%.

-        n = het aantal maanden waarover de lening loopt.

 

Een voorbeeld:

-        U koopt een wagen van € 15.000 en sluit daarvoor een lening met looptijd van 3 jaar af bij uw vennootschap.

 

(0,05 x 24 x 36) / (37) = 1,17 % rente

 

Vergeleken met de intrest van 8,94% bij een lening via de rekening-courant is dit een veel voordeligere optie.

 

Let wel: ook dit is een lening! U moet het geld uit uw privévermogen wel terugbetalen.

 

Methode 3: Een hypothecaire lening

Een hypothecaire lening kunt u bij de bank afsluiten, maar ook bij uw vennootschap. De voorwaarden? Een onroerend goed moet dienen als onderpand en u moet de lening vastleggen bij de notaris, wat natuurlijk kosten met zich brengt. Anderzijds geldt dat ook voor een hypothecair krediet bij de bank.

 

U kunt kiezen voor een vaste of variabele rentevoet.

 

De vaste rentevoet bedraagt 1,8% als uw lening gewaarborgd wordt door een levensverzekering. Is die levensverzekering er niet, dan bedraagt de rentevoet 1,7%

 

Voor een variabele rentevoet geldt dat de rente marktconform moet zijn, zoals bij een lening die u afsluit bij de bank. De laatste jaren is de marktrente bijzonder laag en kunt u dus erg voordelig lenen aan een variabele rentevoet bij uw vennootschap. In theorie zou de rente zelfs negatief kunnen worden, maar zo ver gaat het niet voor een lening bij uw vennootschap. Lenen kan wel nagenoeg gratis worden. U betaalt het geleende bedrag zo goed als netto terug.

 

Heel vaak leent u echter voor de aankoop van een pand dat u (deels) professioneel gebruikt. In dat geval overleggen we graag met u of er geen voordeligere manier is om het pand aan te kopen.

 

Met een gesplitste aankoop van vruchtgebruik kunt u bijvoorbeeld het gebruiksrecht van uw woning voor uw vennootschap gedurende een periode aankopen. 

Bron:Kluwer Easyweb