De meerwaardebelasting op aandelen | Stremersch Accountancy
De verplichtingen bij onbeperkte aansprakelijkheid jaarrekening
De verplichtingen bij onbeperkte aansprakelijkheid jaarrekening
16 mei 2018
Update voor het erfrecht en erfbelasting
Update voor het erfrecht en erfbelasting
16 mei 2018

Zo worden meerwaarden op aandelen belast vanaf 2018

Zo worden meerwaarden op aandelen belast vanaf 2018

Zo worden meerwaarden op aandelen belast vanaf 2018

 

Omwille van het zomerakkoord, is de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting grondig aangepast. Om vrijgesteld te worden, moeten de voorwaarden van de dbi-aftrek vervuld worden. Fijn voor grote vennootschappen want de afzonderlijke belasting van 0,412% wordt geschrapt. Onderstaande regels zijn van toepassing voor meerwaarden op aandelen die door vennootschappen worden verkregen.

Regels voor aanslagjaren 2019 en 2020

Het afzonderlijke tarief van 0,412 % op meerwaarden op aandelen verwezenlijkt door grote vennootschappen wordt afgeschaft. Deze heffing waren grote vennootschappen sowieso verschuldigd, ook al werden de aandelen meer dan één jaar in bezit gehouden. Door deze afschaffing is het nu ook voor grote vennootschappen mogelijk om opnieuw van een volledige vrijstelling te genieten.

Voorwaarden

Om van de vrijstelling te genieten, moet u de drie dbi-voorwaarden respecteren:

  1. De taxatievoorwaarde: de uitkerende vennootschap moet onderworpen zijn aan een gelijkaardige belasting als de Belgische vennootschapsbelasting. Zo worden dividenden uit belastingparadijzen of staten met een aanzienlijk gunstiger fiscaal regime dan België uitgesloten.
  2. De participatievoorwaarde: de ontvangende vennootschap moet een minimumdeelneming in de uitkerende vennootschap hebben van 10 % of met een aanschafwaarde van 2,5 miljoen euro.
  3. De permanentievoorwaarde: de aandelen worden in volle eigendom voor een ononderbroken periode van meer dan 1 jaar bijgehouden.

Niet-naleving van de voorwaarden

Wanneer aan één of meerdere van voorgaande voorwaarden niet wordt voldaan, betaalt de vennootschap belastingen op de meerwaarde. Hoeveel? Dat hangt af van de voorwaarde die niet vervuld is:

  • Bij de taxatievoorwaarde, betaalt de vennootschap het gewone tarief van de vennootschapsbelasting en dat is nu 29,58%
  • Bij het niet respecteren van de participatievoorwaarde, betaalt de vennootschap ook het gewone tarief in de vennootschapsbelasting.
  • Bij het niet naleven van de permanentievoorwaarde, betaalt de vennootschap een afzonderlijk tarief van 25% (+ 2% aanvullende crisisbijdrage).

Kleine vennootschappen die genieten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting betalen 20 % (+ 2 % aanvullende crisisbijdrage) op de meerwaarde.

Regels vanaf aanslagjaar 2021

In 2021 zal het basistarief 25% worden in de vennootschapsbelasting. Vanaf dan heeft het hierboven onderscheid geen zin meer. Als één van de voorwaarden niet worden nageleefd, is de vennootschap het gewone tarief van 25 % (zonder aanvullende crisisbijdrage die dan is uitgedoofd) verschuldigd op de meerwaarde. Deze wijziging geldt vanaf aanslagjaar 2021, dat is dus voor belastbare tijdperken die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2020.

Source: Kluwer Easyweb